Om oss

Låsfirma med egen nyckeltillverkning – din låsmästare i Spånga, Sundbyberg och Järfälla

När du är i behov av en erfaren låsfirma som erbjuder nyckeltillverkning ska du vända dig till oss på Järfälla Låsservice – din låsmästare i Spånga, Sundbyberg och Järfälla. Järfälla Låsservice är ett företag som arbetar med konsultation, projektering, försäljning, service, tillverkning samt installation av mekaniska och elektroniska säkerhetslås och passersystem.

Vår affärsidé bygger på att med stor lyhördhet och bred kunskap möta våra kunders behov inom lås och säkerhet. Som låsmästare i Spånga, Sundbyberg och Järfälla erbjuder vi nyckeltillverkning av alla typer av nycklar och på vår låsfirma hittar du allt du behöver för din trygghet och säkerhet. Vi har ett brett sortiment av högkvalitativa lås, beslag, dörrstängare, kodlås, portlås, kortläsare och passersystem. Vi har även galler, gallergrindar och säkerhetsdörrar. Vi erbjuder också tillverkning och gravering av dörr- och namnskyltar. Som låsmästare erbjuder vi också professionell service på alla marknadens förekommande lås- och låscylindrar. 

Vår nyckeltillverkning i Spånga, Sundbyberg och Järfälla sker av mycket skickliga och utbildade låsmästare i ändamålsenliga lokaler på vår låsfirma. Med modern maskinutrustning och väl anpassade verktyg kan vi arbeta effektivt, erbjuda snabba leveranser och vara flexibla för att på bästa sätt lösa problem. Vår breda kunskap, långa erfarenhet och vårt personliga engagemang gör oss till det självklara valet när det kommer till låsservice. När du vänder dig till oss får du snabbt professionell hjälp utan krångel, bästa möjliga service och ett utmärkt resultat.

Varmt välkommen att ta kontakt med oss när du behöver en låsfirma du kan lita på!

AB Järfälla Låsservice är ett företag som arbetar med Konsultation, Projektering, Försäljning, Service, Tillverkning, Samt Installation, av Mekaniska och Elektroniska Säkerhets Lås och Passersystem. Affärsidén bygger på att möta våra kunders behov inom Lås och Säkerhet.

Konkurrensfördelar
AB Järfälla Låsservice främsta konkurrensfördelar är företagets flexibilitet, förmåga att lösa problem och möjligheter till snabba leveranser. Dessa arbeten sker i ändamålsenliga lokaler och med väl anpassad maskinutrustning. Och av kompetent Personal. Projektering och installation sker av utbildad personal, med väl anpassade verktyg och maskiner.

Vi har kunder i Järfälla med omnejd. Såsom Sigtuna, Spånga, Sundbyberg, Kungsängen, Sollentuna och Upplands Bro.

Kunder

 • Kommuner
 • Industri
 • Statliga myndigheter
 • Byggföretag
 • Privat konsumenter
 • Stora och små företag

Miljöpolicy

Vi ska aktivt arbeta för att bedriva en hållbar och miljöanpassad verksamhet. Med hänsyn till vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt ska vi eftersträva att minska och förebygga vår påverkan på miljön. Vi har vid en miljöutredning kartlagt vår verksamhet och identifierat att de mest betydande miljöaspekterna är våra transporter, kemikalier, avfall, transporter och utbildning.

Vi ska följa de lagar och förordningar som rör vår verksamhet, göra medvetna val för att förebygga miljöpåverkan och arbeta med ständiga förbättringar. Varje medarbetare skall vara involverad i företaget miljöarbete, utbildas i miljökunskap och förstå miljökonsekvenserna av sitt handlande samt ta ansvar för den miljöpåverkan som uppstår i det egna arbetet.

Vi eftersträvar:

 • effektiv resursanvändning av energi och transporter
 • inköp av miljömärkta produkter
 • säker hantering av kemikalier
 • att välja underentreprenörer som möter de av oss ställda miljökraven
 • användning av förnybara resurser
 • återvinning av material och avfall

Vi har licensavtal med:
KABA, ASSA, FAS, SOLID, RCO, BEWATOR, ROSENGRENS, NIVEX, DORMA, EVVA.

 • Vi tillverkar alla typer av nycklar.
 • Försäljning av Lås, Beslag och Dörrstängare.
 • Försäljning av Kodlås, Kortläsare och Passersystem.
 • Service på alla marknadens förekommande Lås och Låscylindrar.
 • Försäljning och service på Kassa-Säkerhets- och Dokumentskåp.
 • Projektering och installation av lås och säkerhetssystem. Mekaniska och Elektroniska.